Category Archives: Dommer

Ordinær generalforsamling samt end of season 2013

Lørdag d. 25. januar kl 15:00 afholder Roskilde Kings ordinær generalforsamling i Kildegården Lokale 108.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være besestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være en kort pause, efter pausen er der “End of season and award show” for 2013 sæssonen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen
2. Formandens beretning.
3. Kassereren foreligger revideret regnskab.
4. Budget for det kommende år præsenteres.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg.
Formand: Michael Aaby, modtager genvalg
Sekretær Morten Elbek, modtager genvalg
Menigt medlem: Jean Byron ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Allan Johansen
To bestyrelses suppleanter
Ekstern revisor
Revisor suppleant
Udvalg:
Forældre gruppe: Styre/kontakt gruppe (3-5)
Dommerudvalg: Dommeradministrator samt dommere (7-12)
Festival: kontaktperson(r), gerne en fra Roskilde området.
Sponsorudvalg: Sponsor koordinator
PR udvalg
Events koordinator: thanksgiving, rookie day, batchler parties, etc.
7. Eventuelt.